Montaż instalacji elektrycznych

W skład naszego zespołu wchodzą wykwalifikowani elektrycy z doświadczeniem, którzy zajmują się projektowaniem i montażem instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i firmowych. Przed przystąpieniem do wykonania projektu analizują dokładnie specyfikę obiektu, gdyż wpływa ona na schemat całej instalacji. Biorą pod uwagę m.in. liczbę i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych oraz usytuowanie przewodów. Wykonują obliczenia, które dotyczą przewidywanego bilansu mocy, spadków napięć oraz niezbędnych zabezpieczeń. Zarówno na etapie projektowania, jak i montażu dbamy o to, aby efekty naszej pracy były funkcjonalne, a użytkowanie instalacji w 100% bezpieczne, nawet przy nierozważnym korzystaniu, np. przez dzieci. Oferta naszej firmy obejmuje zarówno układanie przewodów, jak i montaż puszek, w których łączą się ze sobą poszczególne
kable.

pomiar instalacji elektrycznej budynku

Zarówno przy montażu instalacji sanitarnych, jak i elektrycznych stosujemy się do obowiązujących przepisów i norm. Jedną z nich jest norma SEP-E-002, która dotyczy instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i w obiektach mieszkalnych oraz określa m.in. rozmieszczenie i parametry poziomych oraz pionowych stref instalacyjnych. Pracujemy zgodnie ze sztuką, uważając, by przewody były układane w odpowiedniej odległości od okien i drzwi – w poziomie lub pionie, nigdy skośnie. Prowadzimy je w taki sposób, aby ich ewentualna wymiana nie pociągała za sobą konieczności naruszania konstrukcji budynku. Puszki elektryczne montujemy w dyskretnych miejscach i pilnujemy, by nie pokryto ich tynkiem, ponieważ dostęp do nich jest kluczowy dla bezpiecznego użytkowania instalacji i usuwania ewentualnych usterek. Należy pamiętać, że awarie zdarzają się najczęściej w miejscach połączeń.

Co warto wiedzieć o domowej instalacji elektrycznej?

Domowa instalacja elektryczna ma kilka ważnych punktów, na które zwracamy uwagę podczas jej montażu. Szczególnie starannie planujemy jej elementy mieszczące się w łazienkach, kuchniach czy pralniach. Polska wersja normy PN-HD 60364-7-701:2010 –dotyczącej instalacji elektrycznych niskiego napięcia oraz wymagań dla specjalnych instalacji lub lokalizacji – pomieszczeń wyposażonych w wannę lub prysznic – zawiera ścisłe wytyczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa. Łazienka jest pomieszczeniem podzielonym na określone strefy, których wielkość obliczamy od krawędzi wanny lub basenu prysznica. Każdej z nich dotyczą pewne ograniczenia w zakresie montażu urządzeń. Woda jest doskonałym przewodnikiem prądu, dlatego w miejscach, w których może dojść do zachlapania gniazdka elektrycznego, stosujemy urządzenia z charakterystyczną klapką, osłaniającą je przed wodą.

Dodatkowo w łazienkach zachowujemy bezpieczne odległości od wanien czy brodzików – tak,  aby gniazdka i włączniki znajdowały się odpowiednio daleko od wody. Ponadto obwody instalacji elektrycznej w łazience zabezpieczamy za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (RCD – Residual Current Device), który ochrania lokatorów przed porażeniem prądem w przypadku dotyku bezpośredniego lub pośredniego, a także zwiększa bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. Pamiętamy także o dywersyfikacji domowej instalacji elektrycznej, która polega na jej podziale na kilka obwodów oraz o zabezpieczeniu każdego z nich przed przeciążeniem i zwarciem za pomocą wyłącznika nadmiarowo-prądowego (nadprądowego). Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!