Czym jest współczynnik przenikania ciepła?

Budownictwo to dziedzina, w której pełno pojęć i terminów technicznych. Jeden z takich terminów to współczynnik przenikania ciepła (U). Jest to parametr, który informuje o tym, jak trudno lub łatwo jest ogrzać daną powierzchnię. W dalszej części artykułu przyjrzymy się tej kwestii bliżej.

Co to jest współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła określa, ile energii przejdzie przez ścianę w jednostce czasu przy danym ogrzaniu. Im wyższy współczynnik przenikania ciepła, tym szybciej następuje wymiana ciepła pomiędzy wnętrzem budynku, a jego otoczeniem. Dlatego należy zadbać o to, aby ten parametr był jak najniższy. Oznacza to nie tylko mniejsze zużycie energii, ale także lepszy komfort termiczny mieszkańców domu czy użytkowników budynku.

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?

Współczynnik przenikania ciepła jest produktem kilku wartości, takich jak: grubość i przewodność cieplna materiału, liczba warstw, różnica temperatur wewnętrznej i zewnętrznej oraz kształt powierzchni. Warto zwrócić uwagę, że każda ściana budynku ma inny U. Dlatego przy kompleksowej budowie domu, ważnym jest określenie współczynnika przenikania ciepła dla każdej ściany, aby zapewnić optymalne parametry termiczne całego budynku.

Podsumowanie

Współczynnik przenikania ciepła to ważny parametr określający trudność przenikania ciepła pomiędzy wnętrzem budynku i jego otoczeniem. Aby osiągnąć najlepsze parametry termiczne dla całego budynku, należy obliczyć wartość „U” dla każdej ściany. Wymaga to uwzględnienia grubości i przewodności cieplnej materiałów, liczby warstw, różnicy temperatur oraz kształtu powierzchni. Poprawne obliczenie tego parametru zapewni nie tylko niższe koszty ogrzewania, ale także komfort cieplny mieszkańców czy użytkowników danego budynku.